Informacja o projekcie „Akademia aktywności zawodowej” – szkolenia

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt pt. „Akademia aktywności zawodowej” (Poddziałanie 1.2.1 POWER 2014-2020).  Projekt skierowany jest do osób niepracujących: bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy i biernych zawodowo, w wieku 18 – 29 lat, zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, nie uczących się i nie kształcących.

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

  1. Doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania – 4 godz. na osobę

– zajęcia indywidualne 2 spotkania x 2 godziny

  1. szkolenie zawodowe:

– prawo jazdy kat C, C+E + kwalifikacja wstępna przyśpieszona – 235 godz.

– kurs spawania metodą MAG 135 i TIG 141 – 240 godz.

  1. 3 – miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem – wynagrodzenie – 997,40zł netto/mies.
  2. pośrednictwo pracy – 6 godz. na osobę

– zajęcia indywidualne 3 spotkania x 2 godziny

a ponadto wsparcie towarzyszące w postaci stypendium szkoleniowego i stażowego, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia, wyżywienia, opłacenia egzaminów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej www.szkolenia.asise.pl w zakładce szkolenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/20-akademia-aktywnosci-zawodowej-woj-lodzkie.html

Nabór do projektu aktualnie trwa i będzie prowadzony do momentu zebrania wymaganej w projekcie liczby uczestników.

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw  Społeczno – Edukacyjnych

Biuro Projektu

ul. Nawrot 46,

90-014 Łódź

(siedziba OSK Wota)

tel. 535 497 461

e-mail:lodz@asise.pl

 

Przeczytaj również