Informacja o nowych opłatach za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Szczerców informuje, że na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy Szczerców w dniu 22 lutego 2019 r. podjęła uchwałę nr V/56/19 w sprawie wyboru metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty za pojemnik określonej wielkości. Nowe stawki obowiązują od 1 marca 2019 r.

treść informacji [PDF]

Przeczytaj również