Rozporządzenie z dnia 24 października 2018 r.w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Rozporządzenie z dnia 24 października 2018 r.w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Przeczytaj również