Informacja dotycząca zagrożenia koronowirusem

Wróciłeś z zagranicy i martwisz się, że możesz mieć koronawirusa? Dowiedz się, co zrobić, czym są kryteria kliniczne i kryteria epidemiologiczne oraz kto podlega postępowaniu epidemiologicznemu.

Koronawirus – zalecenia GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO dla osób, które wróciły z zagranicy

 

„Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne ORAZ kryteria epidemiologiczne” – zawarto w komunikacie GIS, opublikowanym 21 lutego 2020 roku.

 

Kryteria kliniczne: każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

 

– gorączka

– kaszel

– duszność

 

Kryteria epidemiologiczne: każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 

– podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2

– miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)

– pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

 

Dla wszystkich wracających z zagranicy przygotowano komunikaty smsowe, jak należy się zachować

 

Osoby wracające z Włoch lub Chin są objęte monitorowaniem sanitarnym

 

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy). Najbliższa stacja sanitarno-epidemiologiczna:

 

Bełchatów tel. 44 631 31 08, 44 631 31 18

tel. alarmowy 509 748 182

  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego – najbliższy oddział:

 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie ul. Czapliniecka 123

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Kierownik 446 358 334

Pokój lekarski 446 358 503

Dyżurka pielęgniarska 446 358 337

Sekretariat 446 358 429

 

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

  1. a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
  2. b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

 

Osoby nie spełniające kryteriów klinicznych ORAZ kryteriów epidemiologicznych powinny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

 

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

instrukcja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj również