Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na wyłonienie realizatora w 2018r.programu polityki zdrwotnej

Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak informuje, iż w związku z brakiem ofert, konkurs, na wyłonienie realizatora w 2018 r., programu polityki zdrowotnej, pn. ,,Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Szczerców” nie został rozstrzygnięty.

Przeczytaj również