Informacja dot. projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków

W Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 9 grudnia 2016 r. poz. 5473 ukazała się informacja Starosty Bełchatowskiego, że projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowany w ramach modernizacji, przeprowadzonej w obrębach ewidencyjnych Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Druki i Tatar  z dniem 6 grudnia 2016 r. stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

Więcej informacji w załączeniu:

skm_c224e16122112140

Przeczytaj również