II Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki

Wójt Gminy Szczerców ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku.

zarządzenie_33_21

Oferta-realizacji-zadania-zał.nr_.1

Umowa-zał.nr_.3

Sprawozdanie-zał.nr_.5

 

Przeczytaj również