Gmina Szczerców z budżetem na 2018 rok

28 grudnia Rada Gminy Szczerców uchwaliła budżet na rok 2018. Wójt Krzysztof Kamieniak zaproponował w nim wydatkowanie ponad 30 milionów na inwestycje. Tak znaczących środków na wydatki majątkowe Gmina Szczerców nie przeznaczyła nigdy w historii. To będzie czas wielkich robót!

Tuż po Świętach, podczas ostatniej ubiegłorocznej sesji, Rada przy dwóch głosach sprzeciwu, zaaprobowała plan gospodarowania gminnymi finansami na 2018. Po stronie dochodów wpisać będziemy mogli ponad 62 miliony złotych. Wydatki skalkulowano na poziomie blisko 78 milionów.

– To bezpieczne wartości, pozwalające na zrealizowanie wszystkich zamierzeń – tłumaczy Dorota Słowińska, Skarbnik Gminy. – Takie rozwiązanie pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, dając tym samym zielone światło do uchwalenia budżetu.

Co warto podkreślić, budżet naszej Gminy na 2018 jest rekordowy jeśli zsumujemy zawarte w nim wydatki na inwestycje. To wszystko za sprawą zaplanowanych robót.

– W ogóle cała kadencja upływa pod znakiem ogromnych wydatków inwestycyjnych. To już nie tylko kwestia bieżącego roku, gdzie na wydatki majątkowe mamy zaplanowane ponad 30 milionów złotych – wylicza Dorota Słowińska.

Obecna kadencja jest rekordowa; Gmina Szczerców zmienia się szybciej i w większym zakresie, a to kosztuje. W tej kadencji aż  65 milionów przeznaczamy na inwestycje, ale zyskają wszyscy mieszkańcy. Co konkretnie?

– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi pochłonie blisko 10 milionów złotych. Najwięcej, bo 6,7 miliona pójdzie na kanalizację w obu Stanisławowach, a około 2 milionów złotych kosztować będzie kolejny etap kanalizacji Brzezie – Kozłówki  – tłumaczy Wójt Krzysztof Kamieniak.

 

stani

fot: Stanisławów Pierwszy

 

Resztę z przewidzianej puli pochłoną mniejsze odcinki, na które składają się budowa kanalizacji deszczowej dla budynku rehabilitacji przy ulicy Targowej w Szczercowie, kanalizacje w Kozłówkach i Podkluczu oraz samym Szczercowie. W tej miejscowości zaplanowano też budowę odcinków sieci wodociągowej przy ulicach Cichej, Leśnej, Praga i Słonecznej. Wodociągi zostaną rozbudowane również w  Żabczance, Załużu i Kozłówkach.

W tym miejscu warto też wspomnieć o zapowiadanej kontynuacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W budżecie na 2018 rok zaplanowano na ten cel 400 tysięcy, co pozwoli na dofinansowanie budowy 35 – 40 sztuk POŚ.

Kolejny znaczący dział wydatków, jakie uwzględniono w tegorocznym budżecie Gminy Szczerców to transport i łączność. Radni zgodzili się, by przeznaczyć na ten cel 7,5 miliona złotych.

– Przy czym  na drogi wojewódzkie i drogi gminne przeznaczamy po ok. 3 miliony, drogi powiatowe to ok. 75 tysięcy złotych – wyjaśnia Marek Kowal, Kierownik Referatu Inwestycji. – Najwięcej w tej pierwszej grupie pochłonie remont drogi przez Chabielice, w drugiej najkosztowniejsza będzie naprawa ulicy  Żeromskiego w Szczercowie.

 

żerom

fot: Szczerców, ulica Żeromskiego

 

Jeśli chodzi o drogi powiatowe, to Gmina zabezpieczyła pieniądze na pomoc rzeczową dla Starostwa w postaci wykupu działek do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej w Magdalenowie. Z remontu dróg gminnych ucieszą się mieszkańcy  Firleja, Bednarzy, Grudnej oraz Szczercowa, gdzie opracowywana jest dokumentacja na ul. Częstochowską i przygotowujemy się do modernizacji ulic Żeromskiego i Źródlanej – w tym ostatnim przypadku remont będzie prowadzony wraz z budową deptaka nad rzeką Widawką.

Dokładnie 856 tysięcy przeznaczono na remonty dróg wewnętrznych. Na taką informację z pewnością czekają mieszkańcy Podklucza i Brzezia – wszędzie tam będą toczyły się roboty modernizacyjne.

 

brzez

fot: Brzezie

 

– W tym miejscu wspomnę jeszcze o 400 tysiącach, jakie zabezpieczono na przebudowę parkingu przy ul. Cmentarnej w Szczercowie – dodaje Wójt Kamieniak.

Równie imponująco, co inwestycje wodociągowe i drogowe wygląda plan wydatków związanych z ochroną atmosfery i klimatu. Gmina Szczerców na walkę o poprawę jakości powietrza wyda w tym roku prawie 8 milionów. Mówiliśmy już o tym wielokrotnie, więc tylko przypomnimy – 6,4 miliona to koszt montażu kolektorów słonecznych, a 1,5 miliona złotych Gmina  Szczerców przeznacza na dotacje celowe w programie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii. Możliwość skorzystania przez mieszkańców z tych dwóch programów w znacznym stopniu ograniczy niską emisję i korzystnie wpłynie na zdrowie nie tylko naszego, ale i kolejnych pokoleń.

To właśnie troska o zdrowie i wygodę, a przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców leży u podstaw konstruowania budżetu Gminy. Stąd właśnie planowanie wydatków w tak szerokim zakresie, bo przecież oprócz powyższych wspomnieć należy te mniejsze, choć równie istotne.

– 370 tysięcy zabezpieczyliśmy na budowę oświetlenia ulic i placów – wylicza Skarbnik Gminy Szczerców, Dorota Słowińska. – Oświetlenie będzie w tym roku budowane w Brzeziu, Firleju, Załużu, Chabielicach, Grudnej, Niwach, Osinach i Polowej.

 

niwy

fot: Niwy, plac zabaw

 

To nie wszystko – budowa oświetlenia przewidziana jest też w miejscowości Kościuszka, Stanisławowie Drugim, Wsi Szczercowskiej, a w samym Szczercowie przy ulicach Lipowej, Mokrej i Słonecznej.

Gmina Szczerców wzorem lat ubiegłych przekaże dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Za te pieniądze (40 tys.) zakupiony zostanie samochód, który trafi do szczercowskich policjantów. 140 tysięcy otrzymają gminne jednostki OSP; w tej kwocie przewidziany jest  lekki samochód dla OSP Osiny. Z innych wydatków warto też wspomnieć o planie przebudowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chabielicach – w jej miejsce powstaną nowe salki lekcyjne. Nowe nagłośnienie zyska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie; profesjonalna instalacja pozwoli na rozbudowane zajęcia i umożliwi prowadzenie egzaminów z języków obcych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod.

Z kolei  pół miliona złotych przeznaczono na zakup prasy do odpadów. Urządzenie pozostawać będzie w dyspozycji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

– Myśleliśmy o tym rozwiązaniu od dłuższego czasu – mówi Sławomir Brzeziński, kierownik ZGK. – Jakość osadów odbieranych od mieszkańców pozostawia wiele do życzenia, z uwagi na bakterie stosowane w Przydomowych Oczyszczalniach Ścieków. Zastosowanie prasy pozwoli na większe ich odwodnienie.

300 tysięcy to kwota, jaką Radni zaakceptowali na wydatek w 2018 roku przeznaczony na  zakup budynku po byłym „Koziołku”. Lokal sąsiadujący bezpośrednio z Rehabilitacją pozostaje niewykorzystany; być może po modernizacji mieścić w nim mógłby się Gminny Ośrodek Kultury? Wyburzenie starej „Kuźni” pozwoli uzyskać duży teren pod parking i znakomicie wpisze się w nowy wygląd terenu nad Widawką, który przecież w tym roku zyska długo oczekiwany deptak.

 

koziołek

fot: budynek po starym „Koziołku”, w tle Centrum Rehabilitacji

 

W planach jest też zaprojektowanie publicznej toalety na terenie przykościelnym w Szczercowie – na ten cel zabezpieczono 20 tysięcy. Sam deptak, na który społeczność Gminy Szczerców czeka przynajmniej od dwóch dekad to wydatek rzędu 3 milionów złotych. W tym samym dziale zagwarantowano też środki na budowę kładki na kąpielisku w Szczercowie, remont dachu na budynku Urzędu Gminy czy przygotowanie projektu przebudowy budynku przy ulicy Piłsudskiego na potrzeby użyteczności publicznej.

kąp

 

fot: kąpielisko w Szczercowie

 

Na fundusz sołecki przewidziano w tegorocznym budżecie aż 695 tysięcy złotych. Co zaplanowano? Wykonany zostanie plan pod plac zabaw w sołectwie Podżar, przyłącze elektryczne w sołectwie Brzezie, elektryczne i wodociągowe w sołectwie Podżar.

– Siłownie zewnętrzne powstaną w sołectwach Szczercowska Wieś oraz Tatar – wylicza Wójt Krzysztof Kamieniak. – Zakupione też zostanie wyposażenie placu zabaw w Kuźnicy Lubieckiej, a w Rudzisku i Szczercowskiej Wsi pojawią się altany z wyposażeniem.

Brzezie zyska drewniany domek, ale najciekawsze zostawiamy na koniec! Trwają prace projektowe szczercowskiej tężni; obiekt stanie pomiędzy stadionem przy ulicy Rzecznej a Widawką. Z pewnością znakomicie wkomponuje się w sąsiedztwo deptaka i będzie miejscem częstych odwiedzin mieszkańców całej Gminy. A skoro jesteśmy już przy stadionie, to warto jeszcze wspomnieć o budowie trybun i zadaszenia, które poprawi komfort kibicowania podczas rozgrywanych tam imprez sportowych.

 

tężnie

fot: okolice stadionu przy ul. Rzecznej – przyszła lokalizacja tężni w Szczercowie

Plan gminnych wydatków sprawia, że kończąca się w tym roku kadencja będzie historyczna – mamy bowiem w 2018 roku rekordową w historii Gminy kwotę przeznaczoną na inwestycje (30,5 mln). Łącznie z wydanymi od 2015 roku pozostałymi 35 milionami zapisuje się ona jako czas wykorzystanych szans i wielkich zmian w Gminie Szczerców. Zmian, na które ta Gmina naprawdę zasługuje.

 

Przeczytaj również