Gmina Szczerców ustaliła budżet na 2023 rok

Minutą ciszy, poświęconą pamięci zmarłego w grudniu radnego Jana Wlazłowskiego, rozpoczęła się 45 sesja Rady Gminy Szczerców. Po uczczeniu zmarłego kolegi radni przystąpili do procedowania szeregu punktów, składających się na plan ostatniej w tym roku sesji.

Do najważniejszego należało z pewnością uchwalenie budżetu  Gminy Szczerców na rok 2023. Po wysłuchaniu pozytywnej opinii komisji stałych, a także oceny przekazanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową z Łodzi, radni przyjęli budżet jedenastoma głosami „za”, przy jednej osobie wstrzymującej się (radny Z. Szcześniak).

Uchwała budżetowa na rok 2023 zakłada, że przewidziane dochody wyniosą 86.614.363,95 zł, z czego dochody bieżące to 74.158.363,95 zł, a dochody majątkowe ustalone na poziomie 12.456.000,00 zł.

Łączną wysokość wydatków budżetu ustalono na kwotę 107.815.121,42 zł, a różnicę między dochodami a wydatkami, stanowiącą deficyt w wysokości ok. 21 milionów złotych postanowiono pokryć przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Ponad milion złotych wyodrębniono w budżecie na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich – tłumaczy wójt Krzysztof Kamieniak. – 1,5 miliona przeznaczono na realizację kolejnej odsłony programu wymiany przez mieszkańców źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie naszej gminy. 

Gmina realizować też będzie program dofinansowań kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.  O innych planowanych wydatkach, zwłaszcza inwestycyjnych, powiemy szerzej już niebawem.

Podczas ostatniej grudniowej sesji pojawili się też goście – nowy wóz, sfinansowany w większości ze środków gminnych, zaprezentowali strażacy z OSP Magdalenów.

 

Przeczytaj również