Gmina Szczerców skorzysta ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

W Bełchatowie spotkali się dziś włodarze gmin z powiatu bełchatowskiego, by określić zasady współpracy partnerskiej w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Taki teren, obejmujący zasięgiem obszar Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów, wyznaczony został przez Sejmik Województwa Łódzkiego w przyjętej do realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030.

Czwartkowe posiedzenie posłużyło przede wszystkim do rozpoznania możliwości zastosowania w praktyce instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. To nowe narzędzie; do najważniejszych celów ZIT należy promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych, zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz zwiększenie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

Na pierwsze, robocze spotkanie zaprosiła wójtów i burmistrzów Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. Samorząd Gminy Szczerców reprezentował wójt Krzysztof Kamieniak.

 

Przeczytaj również