Gmina Szczerców przekazała policji defibrylator

Posterunek Policji w Szczercowie wzbogacił się o nowoczesny defibrylator, który posłuży do ratowania życia zagrożonych osób. Sprzęt, który przekazała policjantom Gmina Szczerców, zakupiony został ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Według danych producenta defibrylatora, w Europie każdego dnia odnotowuje się średnio 1500 zgonów, których powodem są konsekwencje nagłego zatrzymania krążenia. W sumie daje to więcej niż pół miliona ofiar w ciągu roku.

–  Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem osoba, która znajdzie się na miejscu zdarzenia, powinna podjąć niezbędne czynności mające na celu uratowanie człowieka w stanie nagłego zagrożenia życia – tłumaczył podczas przekazania sprzętu wójt Krzysztof Kamieniak. –  Obejmuje to prawo do użycia udostępnionych do powszechnego obrotu produktów oraz wyrobów medycznych.

W obecnym momencie wśród pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia przeżywa około 10 do 20%. Szanse na przeżycie pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia wzrastają do 70%, jeżeli zostanie zastosowany defibrylator AED.

Przewiduje się, że w roku 2020 40% zgonów będzie spowodowana chorobami serca – mówiła Dorota Włodarczyk, przewodnicząca gminnej Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. – Dlatego chcąc zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców,  zakupiliśmy automatyczny defibrylator zewnętrzny.

W gminie Szczerców podobne urządzenia są już na wyposażeniu stacjonującej u nas ekipy pogotowia ratunkowego oraz w jednostkach OSP.

Dzięki dobrej współpracy z władzami gminy będziemy mogli zapewnić mieszkańcom lepszą pomoc – cieszył się odbierając defibrylator as. sztabowy Piotr Kostrzewa ze szczercowskiego posterunku – Każda złotówka wydana na to urządzenie zwróci się stukrotnie, jeśli dzięki niemu uratujemy czyjeś życie.

Przypomnijmy, jeszcze kilka lat temu na całym świecie osobami uprawionymi do przeprowadzenia defibrylacji byli tylko lekarze. Dziś sprzęt do zautomatyzowanej defibrylacji może być używany przez każdą osobę, będącą świadkiem wypadku, w którym wymagane jest udzielenie natychmiastowej pomocy. Defibrylator wydając komendy głosowe przeprowadza przez każdy etap, co ułatwia niesienie pierwszej pomocy.

 

 

Przeczytaj również