Gmina Szczerców podpisała umowę o dofinansowanie usuwania odpadów niebezpiecznych

Wójt Gminy Szczerców podaje do publicznej wiadomości, że Gmina podpisała w dniu 27 listopada 2018 r. umowę o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na zadanie:

„Usuwanie (odbiór i unieszkodliwianie) z terenu Gminy Szczerców odpadów zawierających azbest”

treść informacji [PDF]

Przeczytaj również