Gmina dołącza do MOF, będą wybory sołtysa w Stanisławowie I

Za nami XXIX Sesja Rady Gminy Szczerców – tym razem w porządku obrad znalazło się 16 punktów, w tym 7 obejmujących podjęcie uchwał. Radni przyjęli między innymi uchwałę określającą regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie naszej Gminy. Gminnej Spółce wodnej w Szczercowie udzielono dotacji w wysokości 100 tysięcy złotych – pieniądze przeznaczone zostaną na wykonanie prac konserwacyjnych rowów oraz prac dodatkowych, takich jak odmulanie czy odkrzaczanie.  Rada Gminy zdecydowała również o doposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej, zakład wzbogaci się o specjalistyczny ciągnik rolniczy o wartości ok. 325 tysięcy złotych.

Rada rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie przystąpienia w formule porozumienia międzygminnego do współpracy z Gminą Czarnocin, Gminą Gorzkowice, Gminą Grabica, Gminą Moszczenica, Gminą Rozprza, Gminą Sulejów, Gminą Wola Krzysztoporska, Gminą Wolbórz, Gminą Bełchatów, Miastem Bełchatów, Miastem Piotrków Trybunalski, Gminą Drużbice, Gminą Kleszczów, Gminą Kluki, Gminą Zelów, Gminą Radomsko, Miastem Radomsko, Gminą Dobryszyce, Gminą Gidle, Gminą Gomunice, Gminą Kamieńsk, Gminą Kobiele Wielkie, Gminą Kodrąb, Gminą Ładzice w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów w związku z utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w okresie 2021-2027. Jak już informowaliśmy,  do najważniejszych celów ZIT należy promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych, zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz zwiększenie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

Podczas piątkowej sesji podjęto też uchwałę w sprawie wyborów w sołectwie Stanisławów Pierwszy – piastująca funkcję sołtysa Urszula Stępień złożyła rezygnację, w związku z czym zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Przeczytaj również

Skip to content