Gmina dofinansuje sterylizację, kastrację oraz czipowanie zwierząt

 

Informuję, że w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczerców na rok 2022, przyjętego Uchwałą XXXVI/392/22 Rady Gminy Szczerców z dnia 31 marca 2022 r., Gmina Szczerców realizować będzie  dofinansowania:

  • w wysokości 75% kosztów zabiegu kastracji/sterylizacji psa/kota (25 % kosztów zabiegu pokrywa właściciel psa/kota);
  • w wysokości 100% elektronicznego znakowania (czipowania) psów/kotów.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne będące właścicielami psa/kota, zamieszkujące na terenie gminy Szczerców, które spełnią wszystkie poniższe warunki:

  • złożą wniosek o Zgłoszenie do udziału w programie sterylizacji i kastracji psów i kotów (formularze wniosku do pobrania poniżej);
  • przedstawią ważne zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy psów).

Wnioski o przyznanie dofinansowania zabiegu znakowania (czipowania) i kastracji przyjmowane będą od dnia 19 maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Szczerców. W przypadku, gdy liczba wniosków będzie przekraczała zabezpieczony na dany rok limit środków, o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Właściciel zwierzęcia może otrzymać dofinansowanie na zabieg kastracji i znakowania (czipowania) psa/kota dla jednego zwierzęcia rocznie.

Wykonanie zabiegu kastracji i znakowania (czipowania) psa/kota powinno nastąpić w okresie 30 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie.

Gabinetem weterynaryjnym, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi weterynaryjnej obejmującej m.in. kastrację i znakowanie (czipowanie) psów i kotów należących do mieszkańców Gminy Szczerców jest Animals’Health Sp. z o.o. Aurelia Rudzińska-Stempień, Stanisławów Drugi 7, 97-420 Szczerców.

Gatunek – płeć Kastracja

(właściciel pokrywa 25% kwoty)

Czipowanie
kot samiec 80-100 zł 30 zł
kot samica 120-150 zł
pies samiec 90 – 140 zł;
pies samica 150 – 250 zł;
Uwaga. W cenę zabiegu wliczone są koszty ochrony pozabiegowej – antybiotykowej i przeciwbólowej. Cena nie obejmuje ubranka pooperacyjnego/kołnierza (nie zawsze jest konieczne). W przypadku kastracji aborcyjnej do kosztów należy doliczyć 35% wartości zabiegu.

WNIOSEK: Zgłoszenie do udziału w programie sterylizacji i kastracji psów i kotów

 

Przeczytaj również

Skip to content