Egzaminy bez przeszkód, mimo strajku nauczycieli

Mimo trwającego w całym kraju strajku części środowiska nauczycielskiego, w szczercowskiej Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie przy ul. Rzecznej 7 egzamin gimnazjalny odbył się bez problemów. Przypomnijmy, gimnazjaliści rozpoczęli swoją egzaminacyjną przygodę w środę, kończąc ją dzisiaj, sprawdzianem z języka obcego.
W egzaminie wzięło udział łącznie 71 uczniów z klas III gimnazjalnych.
W pierwszym dniu egzaminu (10 kwietnia) uczniowie rozwiązywali zadania z przedmiotów humanistycznych – wos, historia, język polski. W drugim dniu (11 kwietnia) odbył się egzamin z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zaś trzeci dzień (12 kwietnia) to egzamin z języków obcych (anielski, niemiecki i rosyjski). Wszystkie przebiegły bez zakłóceń, pod okiem wyszkolonej kadry pedagogicznej oraz obserwatorów – przedstawicieli organu prowadzącego. W skład zespołów nadzorujących wchodzili nauczyciele katecheci oraz nauczyciele nie uczestniczący w strajku, obecni byli również oddelegowani szczercowscy Radni.
Zdającym gratulujemy i trzymamy kciuki za wyniki!

W dniach 15 – 17 kwietnia odbędą się egzaminy ósmoklasistów. W egzaminie weźmie udział 56 uczniów z SP w Szczercowie, 10 – SP w Chabielicach oraz 4 – SP w Osinach.
15.04 – j. polski
16.04 – matematyka
17.04 – j. obcy

Ósmoklasistom życzymy powodzenia 

Zespoły nadzorujące na egzaminy ósmoklasistów powołano zgodnie z wymogami. Dyrektorzy nie przewidują problemów z prawidłowym przeprowadzeniem egzaminów.

Przeczytaj również