Działalność OSP

Na terenie gminy Szczerców podobnie jak w latach ubiegłych istnieje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Borowa, OSP Chabielice, OSP Janówka, OSP Magdalenów, OSP Osiny, OSP Stanisławów Pierwszy, OSP Szczerców.

Pięć z nich (Chabielicach, Magdalenowie, Osinach, Borowej i Szczercowie) posiadają, co najmniej jeden samochód ratowniczo-gaśniczy, a dwie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo ? Gaśniczego (OSP Chabielice, OSP Szczerców). Rok 2013 i 2014 są kolejnymi latami, w których jednostki oraz druhowie czynnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej.
Jednostki z terenu gminy Szczerców brały udział nie tylko w usuwaniu skutków pożarów, ale również miejscowych zagrożeń. Najczęstszymi przyczynami występowania miejscowych zagrożeń były m.in. przybory wód i opady atmosferyczne, zdarzenia drogowe, silny wiatr. W 2013 i 2014 roku (dane na koniec III kwartału 2014 r.) na terenie gminy nie odnotowano żadnej ofiary śmiertelnej natomiast na terenie powiatu w poprzednim roku odnotowano aż 12 ofiar śmiertelnych.
Jednostki z terenu naszej gminy wyjeżdżały w 2013 roku do następujących zdarzeń:
– do pożaru: OSP Szczerców ? 23 razy, OSP Chabielice ? 10, OSP Magdalenów ? 6, Osiny ? 2 razy;
– do miejscowych zagrożeń: OSP Szczerców ? 48 razy, OSP Chabielice ? 2, OSP Magdalenów ? 3, OSP Osiny ? 3 razy.

Natomiast w roku 2014 (dane III kwartał) 236 zastępów straży brało udział w akcjach w tym 152 zastępy uczestniczyły w akcji gaszenia pożaru, 75 w miejscowych zagrożeniach, 3 fałszywych alarmach oraz 6 zastępów brało udział w ćwiczeniach. Wyjazdowość jednostek w 2014 r. kształtuje się następująco:
– OSP Szczerców ? 130 razy
– OSP Chabielice ? 61 razy
– OSP Magdalenów ? 42 razy,
– OSP Osiny ? 3 razy
W roku 2013 ilość zdarzeń występujących na terenie powiatu bełchatowskiego wynosiła 1080 w porównaniu do tego roku (dane na koniec III kwartału 2014) jest wyższa o 176 zdarzeń i wynosi 1256. Ponadto Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych brały udział w działaniach ratowniczych również poza terenem gminy Szczerców.
Średni udział strażaków OSP Szczerców w jednej akcji ratowniczej wynosi w 2014 r. 6,2 natomiast średni czas akcji tej samej jednostki wynosi 1h25min.

Przeczytaj również