Droga w Podkluczu już gotowa!

W piątek (3 grudnia) oficjalnie zakończono rozbudowę drogi gminnej nr 101063E w miejscowości Podklucze.

Przypomnijmy, w zakres zadania wchodziła budowa jezdni, poboczy, wykonanie zjazdów i odwodnienie drogi.  Już w  październiku dokonano odbioru technicznego podbudowy – w żadnym z kontrolowanych punktów nie stwierdzono uchybień, prace postępowały więc zgodnie z planowanym harmonogramem robót. Po ubiegłotygodniowych odwiertach kontrolnych, zakończonych pozytywną weryfikacją grubości poszczególnych warstw nawierzchni, pozostało jedynie wymalowanie pasów i innych oznaczeń.

Odcinek oddany do użytku w miejscowości Podklucze liczy ok. 600 metrów długości. Koszt przedsięwzięcia zamknął się kwotą ok. 1 miliona złotych.

Przeczytaj również

Skip to content