Dotacja dla sołectwa Borowa

Gmina Szczerców we współpracy z sołectwem Borowa realizuje projekt lokalny pn. “Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Borowej”. Całkowita wartość zadania wynosi 13.515,00 zł, będzie realizowany w terminie od 1 lipca 2020r. do 31 października 2020r. W ramach projektu zakupione zostaną materiały do wykonania utwardzenia na którym ustawiona będzie altana oraz zakupiony będzie grill gazowy. Na zakończenie realizowanego projektu zorganizowany zostanie piknik dla mieszkańców sołectwa.

Jednakże, aby zrealizować powyższy projekt wymagane jest duże zaangażowanie samych mieszkańców sołectwa, którzy będą musieli wykonać szereg prac społecznych. Realizacja powyższych zadań przyczyni się do wzrostu aktywności wśród mieszkańców sołectwa.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

https://www.lodzkie.pl/files/177/LOGO_1.png

Przeczytaj również

Skip to content