Dofinansowanie na odbiór odpadów zawierających azbest

Wójt Gminy Szczerców podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Szczerców podpisała 22 grudnia 2017 r. umowę o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na zadanie „Usuwanie (odbiór i unieszkodliwianie) z terenu Gminy Szczerców odpadów zawierających azbest”

informacja [PDF]

Przeczytaj również