Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Urząd Gminy w Szczercowie informuje, że Pracodawcom, którzy wyszkolili pracownika młodocianego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Wniosek należy złożyć w ciągu 3 m-cy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wnioski należy składać w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Rzeczna 7, pok. nr 70 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

formularz [PDF]

instrukcja [PDF]

oswiadczenie [PDF]

wniosek [PDF]

Przeczytaj również