Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych

Pozbądź się azbestu – skorzystaj z dofinansowania wymiany pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych.
Od 17 października do 15 listopada 2022 r. będzie można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji z zakresu wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych, wykonanych z materiałów zawierających azbest.
Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE – KLIKNIJ!
Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli:
👉 jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu;
👉  ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270);
👉  jest pełnoletnia.
Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest, przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest, na budynkach służących do produkcji rolniczej – na powierzchni nie większej niż 500 m2. Do obliczenia wysokości wsparcia stosuje się metodę kosztów uproszczonych w oparciu o standardową stawkę jednostkową. Wielkość standardowej stawki jednostkowej wynosi 100 zł/m2 wymienianego pokrycia dachu. Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 40% standardowej stawki jednostkowej i wynosi 40 zł/m2.

Przeczytaj również