Darmowa sobota na obiektach sportowych

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2016 roku ws. ustalenia opłat oraz zwolnień z opłat za korzystanie z usług sportowo-rekreacyjnych na niektórych gminnych obiektach użyteczności publicznej zapraszamy mieszkańców gminy Szczerców do bezpłatnego korzystania
z obiektów sportowych w każdą pierwszą pracującą sobotę kwartału.

Najbliższy taki termin wypada 6 października. Szczegółowe informacje o zasadach skorzystania
z obiektów można uzyskać w Referacie sportu Urzędu Gminy w Szczercowie oraz w halach sportowych: ul. Rzeczna 7, tel. 446319307, ul. Piłsudskiego, tel. 883143800.

Przeczytaj również