Dane demograficzne na podsumowanie minionego roku

DCIM100MEDIADJI_0929.JPG

W gminie Szczerców na koniec 2020 r. było zameldowanych na pobyt stały 8.067 osób, natomiast na koniec 2021 r. wskaźnik ten wynosił 8.058 – zauważamy tu więc niewielki spadek. Niestety, ujemny jest także – jak w większości gmin w Polsce – przyrost naturalny. Na terenie gminy Szczerców w 2021 roku na świat przyszło 67 niemowląt, ale jednocześnie odnotowaliśmy 102 zgony.

Co ciekawe, liczba urodzeń nie zwiększa się i na przestrzeni siedmiu ostatnich lat kształtowała się następująco: 100 (2015), 78 (2016), 83 (2017), 90 (2018), 74 (2019), 74 (2020) i 67 (2021).

W ostatnim roku urodziło się 31 chłopców i 36 dziewczynek. W porównaniu do roku 2020 odnotowaliśmy za to mniej zgonów – 102 osoby zmarły w roku ubiegłym, a 113 dwa lata temu. Warto odnotować, że w latach poprzednich wartości te mieściły się w przedziale 80-90 zgonów rocznie.

 

 

Stan na dzień Liczba Ludności Liczba mężczyzn Liczba kobiet
2015 7981 3914 4067
2016 8014 3933 4081
2017 8039 3930 4109
2018 8085 3948 4137
2019 8111 3962 4149
2020 8067 3950 4117
2021 8058 3946 4112

 

Urodzenia w gminie Szczerców

 

Rok Chłopcy Dziewczynki Razem
2015 50 50 100
2016 36 42 78
2017 38 45 83
2018 37 53 90
2019 31 43 74
2020 39 35 74
2021 31 36 67

 

Zgony w gminie Szczerców

 

Rok Mężczyźni Kobiety Razem
2015 61 41 102
2016 48 31 79
2017 46 36 82
2018 47 43 90
2019 34 42 76
2020 59 54 113
2021 50 52 102

 

Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach:

Sołectwo 31.12.2020 31.12.2021
Borowa 199 191
Brzezie 313 308
Chabielice 463 452
Dubie 238 235
Grudna 247 241
Janówka 139 143
Kieruzele 105 106
Kuźnica Lubiecka 33 31
Leśniaki Chabielskie 72 73
Lubiec 223 224
Magdalenów 99 101
Niwy 565 567
Osiny 341 337
Podklucze 522 516
Podżar 134 145
Polowa 389 389
Rudzisko 141 137
Stanisławów Drugi 191 202
Stanisławów Pierwszy 248 246
Szczercowska Wieś 228 222
Szczerców 3002 3018
Tatar 145 144
Zbyszek 30 30

 

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach:

Miejscowość 31.12.2020 31.12.2021
Bednarze 55 56
Borowa 126 118
Brzezie 156 156
Chabielice 249 238
Chabielice-Kolonia 214 214
Dubie 238 235
Dzbanki 118 119
Firlej 13 15
Grudna 178 175
Janówka 139 143
Józefina 25 29
Kieruzele 105 106
Kolonia Szczercowska 121 123
Kościuszki 213 213
Kozłówki 102 96
Krzyżówki 8 8
Kuźnica Lubiecka 33 31
Leśniaki Chabielskie 72 73
Lubiec 223 224
Lubośnia 9 11
Magdalenów 99 101
Marcelów 51 50
Niwy 331 330
Osiny 237 233
Osiny-Kolonia 104 104
Podklucze 280 284
Podżar 46 44
Polowa 123 122
Puszcza 28 27
Rudzisko 90 87
Stanisławów Drugi 191 202
Stanisławów Pierwszy 248 246
Szczercowska Wieś 107 99
Szczerców 3002 3018
Szubienice 37 47
Tatar 117 117
Trakt Puszczański 200 197
Zagadki 69 66
Załuże 242 232
Zbyszek 17 15
Żabczanka 51 54

 

 

Przeczytaj również