Czyste Powietrze – skorzystaj z programu dopłat, przyjdź na spotkanie informacyjne

Ministerstwo Środowiska uruchamia program Czyste Powietrze – kompleksowe działanie, którego celem jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

a) wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

b) docieplenie przegród budynku,

c) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

d) montaż lub modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

e) instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

f) montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Czyste Powietrze to Twój mądry wybór na rzecz ochrony zdrowia, klimatu i środowiska.

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.

Nabór wniosków już trwa, wkrótce w Urzędzie Gminy Szczerców będzie można uzyskać pomoc przy wypełnieniu aplikacji zgłoszeniowej.

Więcej informacji na spotkaniu, które odbędzie się 10 października o godzinie 18.00 w Sali OSP przy ulicy Mickiewicza 39c w Szczercowie.

 

Przeczytaj również