Czym skorupka za młodu… – Szczerców stawia na bezpieczeństwo

Od kilkunastu dni we wszystkich naszych szkołach podstawowych trwają spotkania zorganizowane przez Straż Gminną. Z przedszkolakami oraz uczniami klas 1 – 3 zajęcia prowadzi oddelegowana funkcjonariuszka. Przy pomocy filmów i prezentacji zaznajamia ona maluchy z zasadami właściwego zachowania w przypadku zagrożeń.


Podczas zajęć dzieci dowiadują się co zrobić w przypadku pożaru albo jak zachować bezpieczeństwo na ulicy i w drodze do szkoły. Poznają też numery telefonów, pod które należy zadzwonić gdy jesteśmy świadkami lub uczestnikami niebezpiecznych sytuacji.

– Czego Jaś się nie nauczy, to Jan nie będzie umiał – mówi wójt Gminy Szczerców, Krzysztof Kamieniak. – To stara prawda, której nie trzeba na nowo udowadniać, wystarczy wyciągnąć z niej wnioski. I to właśnie robimy, uczymy właściwych zachowań od najmłodszych lat.

Zajęcia to doskonały przykład połączenia przyjemnego z pożytecznym. Dzieci uczą się i przyswajają wiedzę podczas zabawy. W nagrodę otrzymują opaski odblaskowe ufundowane przez Gminę Szczerców.

Spotkania z najmłodszymi mieszkańcami są kolejnym etapem cyklu wydarzeń, których zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa w Gminie Szczerców. Przypomnijmy, wcześniejsze akcje to między innymi spotkanie wójta i funkcjonariuszy policji z mieszkańcami, podczas którego przekazano uczestnikom kamizelki odblaskowe oraz szkolenie „60+ bezpieczni w ruchu drogowym”, zorganizowane dla seniorów.

Przeczytaj również