Co musisz wiedzieć o nowych zasadach odbioru śmieci?

 • Od kiedy obowiązuje nowy harmonogram wywozu odpadów?

Od dzisiaj – 1 lipca. Zmieni się również częstotliwość wywozu odpadów:

 • zmieszane (pozostałe) odpady komunalne:
  1. w okresie od listopada do marca –  raz w miesiącu,
  2. w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie,
 • metale i tworzywa sztuczne – raz na miesiąc,
 • szkło – raz na kwartał,
 • papier – raz na kwartał,
 • bioodpady – w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie

 

 • Czy można zrezygnować z kosza bio?

Tak, można to zrobić składając korektę deklaracji w Urzędzie Gminy i oświadczając, że posiada się na terenie nieruchomości kompostownik przydomowy. Wówczas nie będzie można wyrzucać żadnych bioodpadów do koszy. Należy pamiętać, że w koszu na bioodpady w miesiącach zimowych ( od listopada do marca) gromadzić można popiół.

Uwaga. Do złożenia korekty deklaracji zobowiązany jest właściciel nieruchomości przy każdej zmianie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

 

 • Kiedy i jak można zrezygnować z kosza bio?

Korektę deklaracji można będzie złożyć po wejściu w życie uchwały Rady Gminy Szczerców, tj.  koniec lipca/ początek sierpnia. Po złożeniu korekty pojemnik zostanie odebrany przez firmę EKO-REGION.

 

 • Jak nakleić naklejki?

Według nowych zasad pojemnik na szkło będzie koloru zielonego, a na odpady pozostałe po segregacji (zmieszane) pojemnik koloru zielonego z pomarańczową klapą lub szary. Oznacza to, że trzeba będzie nakleić odpowiednie naklejki (zgodnie z ulotką dostarczoną do skrzynek):

 • Pojemnik zielony – naklejka „szkło”,
 • Pojemnik zielony z pomarańczową lub szarą klapą – naklejka „zmieszane odpady komunalne”.

 

 • Gdzie nakleić naklejki w przypadku gdy na szkło jest mały pojemnik (120 l) a na zmieszane duży (240 l)?

W sytuacji, gdy pojemnik na na szkło ma pojemność 120 l, a na odpady zmieszane 240 l pojemniki będą miały wymienione tylko klapy. Należy nakleić naklejkę „zmieszane odpady komunalne” na pojemnik 240 l (tak jak było do tej pory) oraz naklejkę „szkło” na pojemnik z pomarańczową klapą 120 l (tak jak było do tej pory). Firma zamieni klapy na odpowiednie kolory podczas odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem.

 

 • Czy trzeba przekładać odpady z pojemników oznaczonych dotychczas do tych według nowych zasad?

Nie trzeba przekładać odpadów do pojemników według nowych zasad. Należy je wystawić zgodnie z harmonogramem odbioru poszczególnych frakcji, a po ich opróżnieniu w miesiącu lipcu odpady gromadzić w odpowiednich pojemnikach według nowych zasad segregacji.

śmiecie2

Przeczytaj również