Centrum Rehabilitacji czynne od 12 maja

Informujemy, że od dnia 12 maja zostaje otwarte Centrum Rehabilitacji

Z uwagi na stan epidemii Covid-19 w Polsce świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane będą w przypadkach, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Centrum czynne będzie tylko dla pacjentów zarejestrowanych na zabiegi od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00

Rejestracja odbywa się jedynie telefonicznie

514 974 534
514 970 983

Zasady funkcjonowania Centrum Rehabilitacji od 12 maja 2020 r. w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

1. Centrum Rehabilitacji udziela świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w przypadkach, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.
2. Centrum Rehabilitacji czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.
3. W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja pacjentów odbywa się jedynie telefonicznie pod nr telefonu 514 974 534, 514 970 983
4. Do Centrum będą mogły wejść jedynie pacjenci zarejestrowani na zabiegi.
5. Dla osób niezarejestrowanych na zabiegi Centrum będzie zamknięte.
6. Pacjent umawiany jest na konkretną godzinę.
7. Podczas rejestracji przeprowadzana jest ankieta wstępnej kwalifikacji, w kierunku zakażania koronawirusem SARS-CoV-2.
8. Każdy pacjent ma możliwość odbycia tele-porady lub telerehabilitacji.
9. Pacjent przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami.
7. Pacjent i jego opiekun prawny używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Przy wejściu do budynku każdy pacjent i jego opiekun prawny ma obowiązek  zdezynfekować ręce i założyć rękawiczki ochronne.
11. Po dezynfekcji następuje pomiar temperatury ciała każdej osoby wchodzącej.
12. Pacjent (jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny) otrzymuje, wypełnia i podpisuje przed każdą wizytą ankietę aktualizacyjną dotyczącą ryzyka zachorowania na covid -19.
13. W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) na podstawie informacji wynikających z ankiety przeprowadzonej przez fizjoterapeutów stwierdzenie ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 – uzasadnia odmowę udzielania świadczenia.
8. Pacjent (jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny) dezynfekuje ręce przed wejściem do gabinetu i po jego opuszczeniu.
14. Obecność osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych możliwa jest w wyjątkowych sytuacjach – decyzję podejmuje fizjoterapeuta.
15. W jednym czasie zabiegi będą wykonywane dla maksymalnie 8 pacjentów, podczas wykonywania których Centrum Rehabilitacji będzie zamknięte.
16. Po przeprowadzeniu zabiegów i po opuszczeniu przez pacjentów Centrum, następuje dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu – w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualne elementy urządzeń zabiegowych).
17. Po przeprowadzonej dezynfekcji do Centrum zostaną przyjęci następni pacjenci, zgodnie z umówioną godziną.

Przeczytaj również