Centralna Baza Emisyjności Budynków – złóż deklarację

Przypominamy – do 30 czerwca można przekazywać informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynku (CEEB).

Centralna Baza Emisyjności Budynków to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Deklarację musi złożyć każdy właściciel mieszkalnego i niemieszkalnego, w którym znajduje się źródło ciepła. Ma to pomóc w eliminowaniu tzw. „kopciuchów”, czyli pieców, które najbardziej zanieczyszczają powietrze.

Terminy składania deklaracji:

  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia uruchomienia tego źródła.

Deklaracje składamy:

  • drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl,
  • w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Szczerców.

Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

 

 

Przeczytaj również