Bezpłatne szkolenie dla rolników

W nadchodzącym miesiącu Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach wraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zorganizują bezpłatne szkolenie, poświęcone zagadnieniom związanym z rolniczym handlem detalicznym. Podczas spotkania będzie też mowa o promocji produktów lokalnych.

W szkoleniu mogą wziąć udział rolnicy produkujący zgodnie z ustawą o rolniczym handlu detalicznym, producenci z zakresu małej ograniczonej działalności lokalnej oraz dla producenci produktów tradycyjnych, wpisanych na listę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W programie szkolenia:

  1. Rolniczy handel detaliczny – uwarunkowania sprzedaży produktów przetworzonych z gospodarstwa rolnego, obecny stan prawny – Barbara Sałata, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu.
  2. Wymogi związane z etykietowaniem produktów sprzedawanych w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego – przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych w Łodzi.
  3. Wymogi dotyczące badań mikrobiologicznych produktów przetworzonych, sprzedawanych w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego – przedstawiciel Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Łodzi.

Szkolenie odbędzie się 13 sierpnia w Bratoszewicach, początek o godz. 10.00

 

Zgłoszenia udziału w tym szkoleniu są przyjmowane mailowo lub telefonicznie do 6 sierpnia br. (tel. 42 719 89 28, 29; wew. 319; 519-646-530, e-mail: e.kijak@lodr-bratoszewice.pl; 785-360-548, e-mail: a.walas@lodr-bratoszewice.pl.

 

Przeczytaj również