Bezpieczny budżet na 2020 rok

Podczas XV sesji Rady Gminy Szczerców, która odbyła się 30 stycznia, radni przyjęli budżet na 2020 rok.  Uchwała budżetowa uzyskała wcześniej pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, nie było też niespodzianki w trakcie sesji – za budżetem zagłosowali wszyscy obecni.

Rada Gminy Szczerców obradowała dziś w mniejszym, trzynastoosobowym składzie. Nieobecność dwójki radnych została przez Przewodniczącą usprawiedliwiona, nie miała też wpływu na losy głosowania – trzynaście głosów poparcia i aprobaty polityki finansowej daje Wójtowi Krzysztofowi Kamieniakowi mocne narzędzie do zarządzania Gminą.

– Dziękuję Radzie za zaufanie i głosowanie za przedstawioną  propozycją budżetu – mówił w trakcie sesji Wójt Kamieniak. – Staraliśmy się zawrzeć w nim jak najwięcej punktów, które wynikają z potrzeb mieszkańców każdej, nawet najmniejszej miejscowości.

Nasza sytuacja finansowa wygląda dobrze. Stabilność finansowa to w dużej mierze zasługa opłaty eksploatacyjnej, która co roku zasila gminną kasę.

– Wydajemy pieniądze rozsądnie, mając na uwadze że za jakiś czas, kiedy pracę zakończy kopalnia, będziemy ich mieć mniej – wyjaśniał Krzysztof Kamieniak. – Dlatego już teraz zastanawiamy się z radnymi nad rozwiązaniem takiej sytuacji.

W 2020 roku dochody Gminy Szczerców mają wynieść  74. 457. 888 złotych, zaś wydatki planuje się na poziomie 81. 205.940 złotych. W tej kwocie niemal 22 miliony to wydatki majątkowe, związane z planowanymi inwestycjami.  Do najważniejszych należą między innymi budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią w miejscowości Osiny (3 miliony), budowa wodociągu w Stanisławowie Pierwszym  (2,3 miliona), współfinansowanie inwestycji na drodze wojewódzkiej 483 (3,3 miliona), remonty dróg gminnych ( ponad 5 milionów)  czy dotacja celowa związana z programem wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji (1,5 miliona).

Zaplanowane wydatki przewyższają tegoroczne dochody – deficyt pokryty zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych. Warto podkreślić, że w tej chwili Gmina Szczerców nie ma już żadnego kredytu do spłacenia, nie ma też planów, by zapożyczać się w najbliższej przyszłości.

 

 

 

Przeczytaj również