Betlejemskie Światło Pokoju w Szczercowie

21 grudnia do Urzędu Gminy Szczerców zawitało Betlejemskie Światło Pokoju. Ten uniwersalny znak pojednania i braterstwa, zgodnie z tradycją, dostarczyli nam harcerze ze szczercowskiego Hufca ZHP „Osiemnastka”. Przekazując dar podziękowali za wsparcie, jakiego wójt i Rada Gminy udzielają harcerskiej rodzinie przez cały rok.
– Deklarujemy jednocześnie gotowość i chęć angażowania się we wszystkie zadania, w których będziemy mogli być przydatni – zapewniał druh Szymon Juśkiewicz.
Harcerze ze szczercowskiej „Osiemnastki” światło betlejemskie przywieźli do naszej gminy z Katedry Łódzkiej, gdzie odebrali je z rąk Komendantki Chorągwi Łódzkiej ZHP harcmistrzyni Natalii Patorskiej-Grzelewskiej i biskupa Ireneusza Pękalskiego.
Każdy mieszkaniec gminy Szczerców może przyjść do Urzędu i skorzystać z tego daru, tak by płomień z betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego pojawił się w jak największej ilości domostw.
– Dziękujemy za pamięć i ten piękny dar – mówił wójt Krzysztof Kamieniak. – Będziemy pielęgnować ten ogień i dzielić się nim ze wszystkimi chętnymi. Niech Światło Betlejemskie daje radość i pokój wszystkim mieszkańcom Gminy Szczerców.
Przypomnijmy, Sztafeta Światła Pokoju zaczyna się w Betlejem. W Grocie Narodzenia Pańskiego płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień jest niesiony przez skautów na cały świat.
Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF).
Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.
Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.
Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Przeczytaj również