Będą nowe tablice interaktywne

Szkoła podstawowa im. ks. J. Baranowicza w Szczercowie zakwalifikowała się do wsparcia finansowego w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica”.

Gmina Szczerców,  jako organ prowadzący, wnioskowała  o maksymalną kwotę wsparcia w wysokości 14 tys. zł i taka kwota została nam przyznana. Cały koszt programu wynosi 17 tys. zł –  wkład własny to 3,5 tys. zł.

W ramach programu zakupione będą 2 tablice interaktywne z urządzeniami pozwalającymi na przekaz dźwięku.

 

foto:tablice.net.pl

Przeczytaj również