Articles by KP


Dotacja dla sołectwa Borowa

Gmina Szczerców we współpracy z sołectwem Borowa realizuje projekt lokalny pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Borowej”. Całkowita wartość zadania wynosi 13.515,00 zł, będzie realizowany…

Sztab WOŚP w Szczercowie

Informujemy, iż otrzymaliśmy zgodę na utworzenie Sztabu 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szczercowie. Tym samym przeprowadzona zostanie publiczna zbiórka pieniężna w ramach finału…