Articles by KPKonsultacje programu współpracy

Zapraszamy organizacje  pozarządowe  oraz podmioty prowadzące  działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania…Informacja dla mieszkańców gminy

Uprzejmie informujemy, iż firma MAJAMI z siedzibą w Bełchatowie zwróciła się do Urzędu Gminy o umożliwienie zorganizowania spotkań na terenie Gminy Szczerców, których celem będzie…