Harmonogram szkoleń

Clipboard01

Harmonogram szkoleń

W związku z realizacją Mikroprojektu pn. „Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy Szczerców” w projekcie  „Gmina na czasie” (umowa nr POPC.03.01.00-00-0099/18) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Umowa o powierzenie grantu nr POPC.3.1/8/48/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r.

Miejsce przeprowadzenia szkoleń:

Szkoła Podstawowa w Szczercowie im. ks. J. Baranowicza, Łaska 8, 97-420 Szczerców.

 Szkolenia odbywać się będą w godzinach 16.00-19.00

 

21.10.2019-18.11.2019 – Rodzic w Internecie – 1 Grupa

21.10.2019-18.11.2019 – Mój biznes w sieci – 1 Grupa

 

23.10.2019-13.11.2019 – Moje finanse i transakcje w sieci – 1 Grupa

23.10.2019-13.11.2019 – Działam w sieciach społecznościowych – 1 Grupa

 

25.11.2019-16.12.2019 – Rodzic w Internecie – 2 Grupa

25.11.2019-16.12.2019  – Mój biznes w sieci – 2 Grupa

 

27.11.2019-18.12.2019 – Moje finanse i transakcje w sieci – 2 Grupa

27.11.2019-18.12.2019 – Działam w sieciach społecznościowych – 2 Grupa

 

07.01.2020-28.01.2020 – Rodzic w Internecie – 3 Grupa

– 07.01.2020-28.01.2020 – Mój biznes w sieci – 3 Grupa

 

09.01.2020-30.01.2020 – Moje finanse i transakcje w sieci – 3 Grupa

– 09.01.2020-30.01.2020 – Działam w sieciach społecznościowych – 3 Grupa

 

04.02.2020-25.02.2020 – Rodzic w Internecie – 4 Grupa

– 04.02.2020-25.02.2020 – Mój biznes w sieci – 4 Grupa

 

06.02.2020-27.02.2020 – Moje finanse i transakcje w sieci – 4 Grupa

– 06.02.2020-27.02.2020 – Działam w sieciach społecznościowych – 4 Grupa

 

03.03.2020-24.03.2020 – Moje finanse i transakcje w sieci – 5 Grupa

– 03.03.2020-24.03.2020 – Tworzę własną stronę internetową – 1 Grupa

 

05.03.2020-26.03.2020 – Tworzę własną stronę internetową – 2 Grupa

– 05.03.2020-26.03.2020 – Działam w sieciach społecznościowych – 5 Grupa

 

07.04.2020-05.05.2020 – Tworzę własną stronę internetową – 3 Grupa

– 07.04.2020-05.05.2020 – Rolnik w sieci – 1 Grupa

harmonogram szkoleń

Przeczytaj również