Trzy sołectwa z dotacją od Marszałka województwa łódzkiego

Wójt Krzysztof Kamieniak podpisał dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi  umowy na dofinansowanie projektów, realizowanych przez trzy sołectwa naszej gminy.

Zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Lubiec”  kosztować będzie 13 250 złotych i objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  74%  (9 805 zł)- pozostałą część pokryje Gmina. W skład zadania wchodzi zakup i montaż dwóch altan z wyposażeniem, grilla  gazowego oraz artykułów spożywczych i przemysłowych.

Zadanie pod nazwą  „Wymiana doświadczeń międzypokoleniowych w sołectwie Podklucze” o końcowej wartości 13 515 złotych uzyskało dofinansowanie na poziomie 73,99% (10 000 zł).  Kwoty te zostaną przeznaczone na zakup dziesięciu zestawów obejmujących ławki i stoły, grilla, namiotu. Ponadto w ramach projektu znajdą się również środki na zakup usługi rekreacyjnej, animacji dla najmłodszych oraz nagród dla uczestników.

„Wspólnie jest wesoło i bezpiecznie – organizacja pikniku w sołectwie Niwy” – to nazwa trzeciego projektu, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski. Dotacja obejmuje w tym przypadku 73,99% kosztów całkowitych, skalkulowanych na 13 515 złotych, pozostałą część – jak i we wcześniejszych – pokryje Gmina. Niwy zakupią trzy ławki, grill gazowy, opaski odblaskowe, sprzęt sportowy oraz usługę rekreacyjną i animację dla dzieci.

Wszystkie trzy projekty realizowane będą w terminie od 10 lipca do 15 listopada bieżącego roku.

 

logo11111

Przeczytaj również