73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i trening systemu wykrywania i alarmowania

W dniu 1 sierpnia 2017 roku przypada 73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, które było bohaterskim zrywem żołnierzy Armii Krajowej i harcerzy z Szarych Szeregów mającym na celu wyzwolenie Warszawy spod okupacji hitlerowskiej. Informujemy, że w tym dniu na podstawie Zarządzenia Nr 162/2017 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego – Wojewody Łódzkiego w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu wykrywania i alarmowania z dnia 14 lipca 2017 dla uczczenia tych wydarzeń o 17.00 – godzinie „W” w miejscowościach Szczerców, Chabielice, Magdalenów, Borowa i Osiny zostanie wyemitowany przez okres 1 minuty ciągły sygnał z syren Ochotniczych Straży Pożarnych, który nie będzie sygnałem alarmowym, lecz sygnałem mającym na celu oddanie hołdu Powstańcom Warszawskim. Prosimy o chwilę zatrzymania i zadumy w trakcie emisji sygnału.

Jerzy Stolarz

Przeczytaj również