5,6 miliona złotych na „500+” w gminie Szczerców

Program „Rodzina 500+”  to pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.

Z programu „Rodzina 500+” do rodzin mieszkających w gminie Szczerców w 2017 roku trafiła  kwota 5 599 170,20 zł. Ten solidny zastrzyk gotówki z pewnością poprawił warunki bytowe wielu gospodarstw domowych. W styczniu 2018 roku liczba rodzin, korzystających w naszej gminie z programu „Rodzina 500+” wyniosła 614, zaś liczba wypłaconych świadczeń – 895.

Jak informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie, od stycznia 2017 do grudnia 2017 roku wydano łącznie 783 decyzje. Decyzji przyznających świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dziecko było 634, w tym decyzji przyznających na drugie i kolejne dziecko 223. W ciągu całego 2017 roku GOPS wydał też 26 decyzji odmownych. Powodem odmów było niespełnione kryterium dochodowe (do 800 zł na członka rodziny lub do 1200 zł na członka rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym).

Część rodzin w minionym roku przestały odbierać wsparcie z rządowego źródła. Powodem uchyleń decyzji były m.in. poprawa warunków finansowych rodziny (15 rodzin), zmiana miejsca zamieszkania (2 rodziny) bądź ukończenie przez dziecko 18 roku życia (54 dzieci). Dwanaście wniosków GOPS skierował do rozstrzygnięcia przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

 

Przeczytaj również