500+ Jeden wniosek na wszystkie dzieci

TO MUSISZ ZROBIĆ, ABY NIE STRACIĆ 500 PLUS.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019 r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

Rodzice którzy w okresie do 30 września złożyli bądź złożą wniosek na pierwsze dziecko, bez wnioskowania na drugie i kolejne dzieci, uzyskają prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, natomiast z dniem
1 października świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci nie będzie przysługiwało.

Przeanalizuj swoją sytuację i zawnioskuj na dzieci na które decyzją administracyjną masz przyznane świadczenie wychowawcze tylko do 30 września 2019 r.

 

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie w pokoju nr 9 bądź pod numerem telefonu 44 631 40 00 wew. 207.

 

Przeczytaj również