30 laptopów dla uczniów gminnych szkół

Do Urzędu Gminy Szczerców dotarły laptopy, które posłużą uczniom naszych szkół do uczestnictwa w zdalnych lekcjach.

Przypomnijmy, od 1 kwietnia gmina mogła wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację lekcji „on-line”.  Gmina Szczerców została sklasyfikowana w kategorii IV wysokości dofinansowania w ramach programu i mogła starać się o pozyskanie jedynie 70 tys. złotych na ten cel. Na taką też kwotę złożono wniosek.
W ramach przyznanych środków zakupiono 30 laptopów za łączną kwotę 74 370 zł, które w najbliższym czasie zostaną przekazane dyrektorom szkół.  Dyrektorzy szkół udostępnią laptopy uczniom, którzy nie mogą realizować zdalnego nauczania ze względu na brak komputera.
Projekt „Zdalna szkoła” realizowany jest przez przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Konkursu Grantowego „zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego; Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
komputery

Przeczytaj również