21 rocznica nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Baranowicza

Dnia 25 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Baranowicza
w Szczercowie społeczność szkolna obchodziła uroczystość Święta Szkoły,
a tym samym 21. rocznicę nadania szkole sztandaru.

P1000232

W uroczystości udział wzięli m.in.: Ksiądz proboszcz – Zenon Miksa,
Wójt Gminy Szczerców – Krzysztof Kamieniak, Przewodnicząca Komisji
Oświaty Rady Gminy Szczerców – Barbara Szczepanik, Kierownik Referatu
Oświaty Gminy Szczerców – Teresa Rosiak, Przedstawiciele Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej w Szczercowie – Jarosław Korpas i Beata Kucner,
Wicedyrektor ds. Administracji – Aleksandra Siciarz, Wicedyrektor
ds. Dydaktycznych – Grażyna Dobrowolska oraz nauczyciele Szkoły
Podstawowej, uczniowie, rodzice i pracownicy obsługi.

P1000233

Święto Szkoły to ważne wydarzenie dla każdej szkoły. Społeczność
szkolna mocno zaangażowała się, aby ten dzień był wyjątkowy. Obchody
rozpoczęła Msza Święta prowadzona przez księdza proboszcza. Następnie
wszyscy udali sie do szkoły na uroczystą akademię, gdzie po powitaniu
wszystkich gości rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów
klas Va i IId, grupy tanecznej oraz szkolnego chóru. Po apelu
uczniowie klas młodszych zostali zaproszeni na zabawę taneczną
i karaoke na dużą salę gimnastyczną, natomiast uczniowie klas
IV – VI udali się na boisko szkolne, gdzie odbyły się międzyklasowe
rozgrywki w biegu sztafetowym. Zwycięskie klasy: IVc, Vc, oraz VIc
otrzymały dyplomy wraz z nagrodami w postaci piłek ufundowanymi
przez Radę Rodziców. Data 25 maja na stałe wpisała się w tradycje
Szkoły Podstawowej, a cała jej społeczność każdego roku z radością
obchodzi Święto Szkoły.

P1000246

Przeczytaj również