Planowane wyłączenia prądu

W ślad za informacją od PGE informujemy o planowanych przerwach w dostawie prądu w następujących dniach:
• 21.02.2020 r. w miejscowości Trakt Puszczański w godzinach 8.00-14.00,
• 25.02.2020 r. w miejscowościach: Kozłówki, Brzezie, Szczerców ulice: Częstochowska, Mokra, Piaskowa w godzinach 7.30 -14.30.

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Bełchatów może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach a przewidywany czas przerwy oraz zakres wyłączenia planowanego może ulec zmianie.

Przeczytaj również