Zawiadomienie o wynikach naboru uzupełniającego – eINCLUSION

 

ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE REKRUTACJI W  NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM BENEFICJENTÓW
OSTATECZNYCH DO PROJEKTU

„INTERNET DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZERCÓW – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU – eINCLUSION”

 

      W wyniku przeprowadzonego naboru uzupełniającego zakwalifikowano do projektu:

  1. Jedną osobę o nr ewidencyjnym: POIG8.3/NU/170/2018 – lista podstawowa.
  2. Jedną osobę o nr ewidencyjnym: POIG8.3/NU/171/2018 – lista rezerwowa.

 

Nie zakwalifikowano:

  1. Jedną osobę o nr ewidencyjnym: POIG8.2/NU172/2018.

 

 

 

 

Przeczytaj również