Zapytanie ofertowe na organizacje kolonii profilaktycznych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do złożenia oferty na „Zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym, wyjazdowym dla dzieci i młodzieży, z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem uzależnienia, na 7-dniowy turnus dla 45 osób.

Szczegółowe informacje w załączeniu.

zapytanie ofertowe kolonie 2017

Przeczytaj również