XXXVIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 20 czerwca 2017 roku  o godz.10.00  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie odbędzie się XXXVIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Szczerców
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przeczytaj również