XXXVII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

W dniu 3 kwietnia 2017r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie, 8 odbędzie się XXXVII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XX/212/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi A. M., W. M., J. W. na sposób działania i bezczynność Rady Gminy Szczerców.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0047

Przeczytaj również