XXXIX posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

W dniu 19 maja 2017r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie, 8 odbędzie się XXXIX posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XVI/149/16 rady Gminy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczerców na lata 2016 – 2020 zmienionej uchwałą Nr XVIII/183/16 Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2016r.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0048

Przeczytaj również