XXXIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

W dniu 30 stycznia 2017r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie, 8 odbędzie się XXXIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wyjazd w teren.
  5. Wypracowanie planu pracy komisji na 2017 rok.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0043

Przeczytaj również