XXXIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 7 kwietnia 2017 roku  o godz.10.00  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szczercowie odbyło się XXXIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczercowie, w związku z wykonaniem budżetu za 2016r.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również