XXXII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

W dniu 10 stycznia 2017r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie, 8 odbędzie się XXXII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana J. W. do usunięcia naruszenia prawa.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi J. W. na uchwałę Nr XV/147/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zmienionej uchwałą Nr XXI/223/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/16 rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana W. M. do usunięcia naruszenia prawa.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi W. M. na uchwałę Nr XV/147/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zmienionej uchwałą Nr XXI/223/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

protokół z z XXXII komisji rolnictwa

Przeczytaj również